Chi tiết về tộc Linh trong game Blade And Soul icon

Chi tiết về tộc Linh trong game Blade And Soul

Linh Tộc là một hậu duệ duy nhất của loài thần thú ( Kỳ Lân ) có trong game Blade And Soul 2017 chính vì thế họ có tính cách vô cùng tinh nghịch khó có ai đoán được ý đồ suy nghĩ. Hình ảnh giới tính của...

930
Chi tiết về tộc Thiên trong game Blade and Soul icon

Chi tiết về tộc Thiên trong game Blade and Soul

Thiên Tộc là một chủng tộc có duy nhất trong game Blade and Soul và chỉ có một giới tính thôi đó chính là nữ. Theo sử sách ghi chép rằng mẹ của trái đất đã giao 1 nhiệm vụ quan trọng dành cho tộc thiên ( là...

474
Chi tiết về tộc Nhân trong game Blade and Soul icon

Chi tiết về tộc Nhân trong game Blade and Soul

Tộc Nhân khi chơi game bns 2017 có trong trò chơi được người đời biết nhờ những nổ lực không biết mệt, giống trên sách ghi chép cổ xưa ở phía đông lục địa. Nhân tộc Nam. Nhân tộc Nữ. Những chiến binh của tộc nhân là...

485
2