Khi mọi người tham gia hệ thống website taibns.com, không được phép sử dụng ngôn ngữ thô tục, xúc phạm các admin kiểm duyệt website, không được spam comment, không xúc phạm nhà phát hành game blade and soul. Không được bàn tán phát tán những thông tin tin tức đến chính trị tốn giáo đôi trụy nhà nước Việt Nam… Với những thành viên vi phạm những điều khoản của website sẽ bị BQT block ip cấm vĩnh viễn không được phép truy cập.

Mọi hành vi phạm các bạn có thể thông báo qua email của chúng tôi: taibns.com@gmail.com