Danh sách bài viết
Tin Tức Chi tiết về tộc Thiên trong game Blade and Soul icon

Chi tiết về tộc Thiên trong game Blade and Soul

Thiên Tộc là một chủng tộc có duy nhất trong game Blade and Soul và chỉ có một giới tính thôi đó chính là nữ. Theo sử sách ghi chép rằng mẹ của trái đất đã giao 1 nhiệm vụ quan trọng dành cho tộc thiên ( là...

471